Thanh toán hóa đơn

Chọn một hình thức thanh toán, nhập mã khách hàng và nhấn Kiểm tra hoặc nhấn Website thanh toán để thực hiện thanh toán hóa đơn

Chọn hình thức thanh toán

 •    
     
     
     
     
     

Các ngân hàng có liên kết thanh toán tiền nước